WOLNE MIEJSCA PRACY

W tej chwili nie ma żadnych ofert pracy

ZATRUDNIENIE W PRODUKCJI

Pracownicy, którzy zajmują się produkcją, muszą być zaznajomieni z wymaganiami dotyczącymi jakości i środowiska. W firmach elektronicznych jest to absolutna konieczność. Kontrole jakości są niezwykle dogłębne. Niezbędne jest przeprowadzanie licznych operacji komputerowych, które pozwalają nam spełnić surowe wymagania dotyczące jakości.

 


FIRMA ELTWIN JAKO MIEJSCE PRACY

Nasze wartości

Szanowanie praw człowieka

Naszą fundamentalną zasadą jest szanowanie naszych pracowników oraz ich praw człowieka.

Dobre warunki pracy

Naszym głównym celem jest tworzenie środowiska pracy charakteryzującego się wysokimi standardami oraz przyczynianie się do rozwoju osobistego naszych pracowników.

Zmniejszony wpływ na środowisko

Wierzymy, że do względów środowiskowych należy podchodzić całościowo, zarówno w dziedzinie rozwoju, jak i produkcji. W związku z tym rozsądnie wybieramy surowce i środki transportu oraz przykładamy wagę do funkcjonalności produktu i ostatecznie - do recyklingu.

Etyka biznesowa i wymagania stawiane dostawcom

Pracujemy z dostawcami, którzy działają zgodnie z naszym kodeksem postępowania, wymaganiami dotyczącymi jakości oraz zasadami prowadzenia działalności.

Jakość produktu i bezpieczeństwo produkcji

Monitorujemy wszelkie istotne aspekty, które wpływają na jakość produktu, bezpieczeństwo oraz środowisko.

Zobowiązania wobec społeczeństwa

Gdy tylko to możliwe, angażujemy się w życie lokalnej społeczności zamieszkującej obszary, na których prowadzimy działalność.

Otwartość

Wszelkie podawane przez nas informacje są otwarte, szczere i zgodne z obecnym prawem, regulacjami i normami.