UL

Jako duński producent jednostek kontrolnych przeznaczonych do silników oraz styczników elektronicznych, firma Eltwin uzyskała certyfikat zgodnie ze standardem UL 508 (UL Standard bezpieczeństwa dla przemysłowego sprzętu kontroli). Standard UL 508 określa wymagania dla wprowadzania i wycofywania z użytkowania, kontroli regulacji i ochrony silników elektrycznych oraz powiązanego sprzętu. Zdecydowaliśmy się również na testowanie naszych produktów zgodnie z kanadyjskimi normami bezpieczeństwa. W związku z tym wydano nam przyzwolenie na oznaczanie naszych produktów znakiem „C UL US LISTED”.

 

Trzy rodzaje certyfikatów

Często można spotkać się z określeniem „UL-approved”, ale w rzeczywistości nie jest to prawidłowy termin. Należy odnieść się bowiem do rodzaju certyfikatu:

1. Listing (UL Listed)

2. Klassificering (UL Classified)

3. Anerkendt komponent (UL Recognized Component)

 

Oznaczenia te wskazują rodzaj certyfikatu, który został przyznany produktowi.

 

Certyfikaty UL przyznawane są wyłącznie produktom, które pomyślnie przeszły inspekcję. Aby sprawdzić, czy oznaczony certyfikatem produkt w dalszym ciągu spełnia obejmujące go wymagania bezpieczeństwa, UL regularnie przeprowadza niezapowiedziane wizyty w zakładach produkcyjnych. Podczas takich wizyt kontrolowana jest produkcja i przeprowadzane są różne badania. Organizacja UL ma również prawo do pobrania próbki i przebadania jej w swoich własnych laboratoriach.

Jako dostawca produktów firmy Eltwin, musisz przedstawić dokumentację potwierdzającą, że Twoje produkty spełniają wymagania UL, np CoC.

 

UL

Som dansk producent af motorkontrollers og elektroniske kontaktorer er Eltwin blevet kategoriseret under UL 508 (UL Standard for Safety for Industrial Control Equipment). UL 508 definerer de krav, der omhandler start, stop, reguleringskontrol og beskyttelse af elektriske motorer og tilsvarende udstyr. Vi har også valgt at vores produkter bliver testet efter de canadiske myndighedskrav. Vi har derfor opnået tilladelse til at forsyne vore produkter med ”C UL US LISTED” mærket.

3 typer af certificering

Oftest omtaler man et produkt som "UL-godkendt", men godkendt (approved) er en fejlagtig benævnelse. For at være korrekt skal man henvise til den gældende type af certificering, som lidt frit kan oversættes til:

1. Listing (UL Listed)
2. Klassificering (UL Classified)
3. Anerkendt komponent (UL Recognized Component)

Mærket angiver, hvilken type certificering produktet har.

UL er udelukkende en produktcertificering, hvorfor produkterne er underlagt inspektion. For at kontrollere at certificerede produkter forsat opfylder de stillede sikkerhedskrav, laver UL regelmæssigt uanmeldte fabriksbesøg, hvor man inspicerer produktion og prøvning og eventuelt tager produktprøver for testning i egne laboratorier.

Som leverandør til Eltwins UL godkendte produkter vil man blive bedt om at levere dokumentation for godkendelsen feks. en CoC.