UL

Jako duński producent jednostek kontrolnych przeznaczonych do silników oraz styczników elektronicznych, firma Eltwin uzyskała certyfikat zgodnie ze standardem UL 508 (UL Standard bezpieczeństwa dla przemysłowego sprzętu kontroli). Standard UL 508 określa wymagania dla wprowadzania i wycofywania z użytkowania, kontroli regulacji i ochrony silników elektrycznych oraz powiązanego sprzętu. Zdecydowaliśmy się również na testowanie naszych produktów zgodnie z kanadyjskimi normami bezpieczeństwa. W związku z tym wydano nam przyzwolenie na oznaczanie naszych produktów znakiem „C UL US LISTED”.

 

Trzy rodzaje certyfikatów

Często można spotkać się z określeniem „UL-approved”, ale w rzeczywistości nie jest to prawidłowy termin. Należy odnieść się bowiem do rodzaju certyfikatu:

1. Listing (UL Listed)

2. Klassificering (UL Classified)

3. Anerkendt komponent (UL Recognized Component)

 

Oznaczenia te wskazują rodzaj certyfikatu, który został przyznany produktowi.

 

Certyfikaty UL przyznawane są wyłącznie produktom, które pomyślnie przeszły inspekcję. Aby sprawdzić, czy oznaczony certyfikatem produkt w dalszym ciągu spełnia obejmujące go wymagania bezpieczeństwa, UL regularnie przeprowadza niezapowiedziane wizyty w zakładach produkcyjnych. Podczas takich wizyt kontrolowana jest produkcja i przeprowadzane są różne badania. Organizacja UL ma również prawo do pobrania próbki i przebadania jej w swoich własnych laboratoriach.

Jako dostawca produktów firmy Eltwin, musisz przedstawić dokumentację potwierdzającą, że Twoje produkty spełniają wymagania UL, np CoC.