Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Wyrazem realizacji polityki bezpieczeństwa i higieny pracy Eltwin Group jest uzyskanie certyfikatu zgodnie z OHSAS18001. Chcielibyśmy oferować atrakcyjne miejsca pracy, gdzie środowisko pracy, dobre samopoczucie i ciągły rozwój są najważniejsze.

Nasi pracownicy muszą mieć zapewnione dobre samopoczucie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Celem jest brak wypadków przy pracy. Pracujemy nad zapobieganiem problemom ekonomicznym, dostępem do bieżących informacji o rozwoju procesów i materiałów aby ograniczać użycie substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego.


Nieprzerwanie pracujemy nad polepszaniem naszych usług, struktury i procesów produkcji, zarówno w związku z jakością, wpływem na środowisko naturalne jak i na środowisko pracy, jednocześnie przestrzegając obowiązujących przepisów w tym zakresie.

QHSE-Policy


 

Cele ochrony środowiska

Celem firmy Eltwin do maja 2016 jest uzyskanie certyfikatu OHSAS18001

Ergonomia. Nasza praca w kierunku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i higieny pracy OHSAS 18001 koncentruje się na zagwarantowaniu naszym pracownikom dobrych warunków.

Pracujemy więc nad tym, aby polepszać nasze warunki ergonomii pracy w obszarach:

 • Pracy przy obsłudze i podnoszeniu skrzynek;
   
 • Aranżowaniu miejsc pracy regulowanymi krzesłami i biurkami, aby ograniczyć obciążenie związane z dźwiganiem;
   
 • Optymalizacji oświetlenia, gdyż wyposażenie działu druku wymaga oświetlenia o najwyższej intensywności;
   
 • Rotacji zadań - aby unikać jednostajnej, powtarzalnej pracy;
   
 • Gruntownego przeszkolenia pracowników.

 

Zero wypadków przy pracy. Nie akceptujemy wypadków w pracy i naszą ambicją jest zero wypadków. Unikamy wypadków zapobiegając im, będąc uważnym i biorąc na siebie odpowiedzialność. Zachęcamy naszych pracowników, aby używali naszego systemu zapobiegania wypadkom - dzięki temu redukując liczbę wypadków do 0.

Przestrzegamy ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Zobowiązaliśmy się do przestrzegania obowiązujących praw i innych stosownych wymogów; zobowiązujemy się do zadbania o bezpieczne i zdrowe środowisko pracy dla naszych pracowników.

Uważnie planujemy pracę. Uważamy, że dobre planowanie i uważne przygotowanie jest jednym z warunków stworzenia dobrego środowiska pracy. Aspekty BHP przemyślane są już na etapie projektowania i wyboru metody. Na co dzień dbamy o to, aby miejsca pracy w naszej firmie były odpowiednie, uporządkowane i systematycznie dostosowywane. 

Nieustannie polepszamy bezpieczeństwo i higienę pracy. Zobowiązaliśmy się do ciągłego polepszania warunków BHP i oczekujemy, że całe kierownictwo i wszyscy pracownicy będą brali na siebie odpowiedzialność i czerpali wiedzę z doświadczenia własnego i innych. W codziennej pracy skupiamy się na tym, aby polepszać poszczególne zadania i warunki BHP. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zadanie dla zarządu. Całe kierownictwo naszej firmy bierze odpowiedzialność za warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, i ma czynny wkład w zapewnianie dobrego i bezpiecznego środowiska naszych miejsc pracy. Dlatego oceniamy również wkład naszego kierownictwa w środowisko pracy oraz warunki BHP w obszarach, za które odpowiadają. 

Wszyscy odpowiadamy za środowisko pracy. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do świadomego postrzegania środowiska pracy, własnego i kolegów. Powinni interweniować, jeśli stwierdzą złe warunki.

Kładziemy nacisk na dobre samopoczucie. Chcemy pomagać pracownikom w poprawie ich zdrowia, dobrego samopoczucia, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Prowadzimy rejestr nieobecności, a celem jest osiągnięcie maks. 2% nieobecności w pracy z powodu choroby.

Pracownicy często nieobecni w pracy zapraszani są na rozmowę na temat samopoczucia.