REACH

Komisja UE przyjęła rozporządzenie (REACH), aby zapewnić odpowiednią dokumentację bezpieczeństwa ludzi i środowiska dla ponad 100 000 różnych rodzajów substancji chemicznych stosowanych na terenie UE.

Rozporządzenie REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substances) obejmuje wszystkie substancje chemiczne, które są produkowane, importowane lub zużywane w ilości min. 1 tony rocznie przez firmy działające w kraju będącym członkiem UE. W przypadku substancji chemicznych najbardziej szkodliwych dla zdrowia i środowiska firmy mają obowiązek stosowania substancji mniej niebezpiecznych, jeśli tylko jest to możliwe.

REACH Oświadczenie


 

RoHS/RoHS2

Dyrektywa RoHS wymaga od producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby zapewnili, że sprzęt ten nie zawiera pewnych typów chemikaliów/substancji. Dyrektywa została sporządzona, aby chronić ludzkie życie oraz naturę i zwierzęta. W związku z produkcją podzespołów elektronicznych w firmie Eltwin, nasi dostawcy muszą przedstawić nam dokumentację potwierdzającą ich działanie zgodne z tą dyrektywą.

Oświadczenie RoHS


 

Minerały z regionów ogarniętych konfliktami

Dotyczy to przede wszystkim minerałów z Demokratycznej Republiki Konga i sąsiadującymi z nią krajami Afryki Środkowej. Głównymi minerałami konfliktowymi są złoto, wolframit, cyna i koltan.

Firma Eltwin aktywnie działa, aby zapobiegać handlowi minerałami konfliktowymi. W niektórych z naszych procesów wykorzystujemy jednakże cynę. W związku z tym prosimy naszych dostawców, aby mieli na względzie stopień wykorzystania minerałów konfliktowych w ich produkcji.

Na żądanie przedstawiamy oświadczenia wydane przez naszych dostawców.

Na arenie międzynarodowej zaobserwować można zwiększającą się świadomość w kwestii wykorzystania minerałów konfliktowych. W 2010 roku Stany Zjednoczone przyjęły ustawę Dodda-Franka, która wymaga od amerykańskich producentów nadzorowanie i ocenianie, czy nie kupują od swoich podwykonawców minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami.

Link do podsumowania Ustawy Dodda-Franka:

www.banking.senate.gov

Eltwin Conflict Material Statement

 

Konflikt mineraler

Konfliktmineraler er stoffer, som er udvundet i og sælges fra et land med interne konflikter, f.eks. mellem etniske grupper eller mellem et diktatorisk styre og landets befolkning.

Det drejer sig først og fremmest om mineraler fra Den Demokratiske Republik Congo og nabolandene i Centralafrika. Som konfliktmineraler regnes først og fremmest guld, wolfram, tin og coltan.

Eltwin arbejder aktivt for at forhindre handel med konfliktmineraler. Bl.a. indgår tin i en del af vores processer, og derfor har vi bedt vores leverandører af tin om at redegøre for, hvorvidt de anvender konfliktmineraler i deres produkter.


Du kan ved ønske få udleveret vores leverandørers udtalelse.


Internationalt er der en stigende opmærksomhed omkring anvendelse af konfliktmineraler. USA vedtog i 2010 Dodd-Frank loven, som bl.a. pålægger amerikanske producenter at overvåge og vurdere, om de indkøber konfliktmineraler via deres underleverandører.


Links

Resumé af Dodd-Frank Act  
Eltwin Conflict Material Statement