REACH

Komisja UE przyjęła rozporządzenie (REACH), aby zapewnić odpowiednią dokumentację bezpieczeństwa ludzi i środowiska dla ponad 100 000 różnych rodzajów substancji chemicznych stosowanych na terenie UE.

Rozporządzenie REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substances) obejmuje wszystkie substancje chemiczne, które są produkowane, importowane lub zużywane w ilości min. 1 tony rocznie przez firmy działające w kraju będącym członkiem UE. W przypadku substancji chemicznych najbardziej szkodliwych dla zdrowia i środowiska firmy mają obowiązek stosowania substancji mniej niebezpiecznych, jeśli tylko jest to możliwe.

REACH Oświadczenie


 

RoHS

Dyrektywa RoHS wymaga od producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby zapewnili, że sprzęt ten nie zawiera pewnych typów chemikaliów/substancji. Dyrektywa została sporządzona, aby chronić ludzkie życie oraz naturę i zwierzęta. W związku z produkcją podzespołów elektronicznych w firmie Eltwin, nasi dostawcy muszą przedstawić nam dokumentację potwierdzającą ich działanie zgodne z tą dyrektywą.

Oświadczenie RoHS


 

Minerały z regionów ogarniętych konfliktami

Dotyczy to przede wszystkim minerałów z Demokratycznej Republiki Konga i sąsiadującymi z nią krajami Afryki Środkowej. Głównymi minerałami konfliktowymi są złoto, wolframit, cyna i koltan.

Firma Eltwin aktywnie działa, aby zapobiegać handlowi minerałami konfliktowymi. W niektórych z naszych procesów wykorzystujemy jednakże cynę. W związku z tym prosimy naszych dostawców, aby mieli na względzie stopień wykorzystania minerałów konfliktowych w ich produkcji.

Na żądanie przedstawiamy oświadczenia wydane przez naszych dostawców.

Na arenie międzynarodowej zaobserwować można zwiększającą się świadomość w kwestii wykorzystania minerałów konfliktowych. W 2010 roku Stany Zjednoczone przyjęły ustawę Dodda-Franka, która wymaga od amerykańskich producentów nadzorowanie i ocenianie, czy nie kupują od swoich podwykonawców minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami.

Link do podsumowania Ustawy Dodda-Franka:

www.banking.senate.gov

Eltwin Conflict Material Statement