Odpowiedzialność energetyczna

Spółka Motron A/S jest dystrybutorem czujników elektronicznych, a spółka Eltwin A/S jest przedsiębiorstwem produkcyjnym, które rozwija, wytwarza i sprzedaje komponenty elektroniczne do automatyki.

Materiały wyjściowe to podzespoły, obwody drukowane, przedmioty wykonane pod projekt i chemia. Wyroby zwykle pakowane są razem z instrukcją obsługi i przesyłane do klienta OEM.

Eltwin Group pragnie zawsze wykorzystać możliwości produkcji przyjaznej dla środowiska i energooszczędnej. Dlatego Eltwin Group chce wdrożyć propozycję, która zapewni jej wiodącą pozycję ze względu na efektywność energetyczną i możliwie najmniejsze obciążenie środowiska naturalnego, o ile okaże się to rentowne.

Stosowanie polityki energetycznej w praktyce polega na:

Dostępności informacji i wszystkich niezbędnych zasobów, aby móc określić cele i je osiągnąć;

Regularnym wybieraniu jednego lub kilku obszarów do gruntownego badania pod względem zużycia energii;

rzy nowych inwestycjach i przebudowach - w centrum zainteresowania zużycie energii;

Prowadzeniu rejestru zużycia energii elektrycznej i opracowaniu użytecznych narzędzi KPI (Kluczowe wskaźniki wydajności);

Uświadomieniu każdemu pracownikowi poziomów zużycia energii i określeniu, jak mogą wpłynąć na zużycie bez obciążania produkcji;

Motywowaniu pracowników do przedstawiania propozycji, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii.

Eltwin Group przestrzega stosownego prawodawstwa i wymogów formalnych w obszarze energetycznym, jak też innych przyjętych przez przedsiębiorstwo postanowień.

QHSE-Policy


 

Cele energetyczne

Firma Eltwin skupia się na redukcji emisji CO2 w całym łańcuchu wartości. Oznacza to, że uwaga będzie nie tylko skierowana na redukcję zużycia energii w produkcji, lecz również na ograniczenie zużycia energii przez produkty, transport wyrobów, wyjazdy służbowe pracowników itp. Cele i działania w tym obszarze są w trakcie opracowywania.